Random Post

Hướng dẫn hiển thị các bài viết ngẫu nhiên – Random Post trong WordPress

Bài viết ngẫu nhiên trong wordpress Chào các bạn, trong chuyên mục thiết kế theme wordpress để hoàn chỉnh như một CMS thật sự chúng ta cần làm rất nhiều việc, trong đó việc trong bài viết này cũng rất quan trọng là xây dựng mục các bài viết ngẫu nhiên hay random post. Việc xây dựng tính năng này rất more »